Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 8(2): 17-22, doi: 10.5117/mab.8.14566
DE WETTELIJKE REGELING VAN HET ACCOUNTANTSWEZEN (Inhoud februari 1931 no. 2)
expand article info MAB
Open Access