Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 11(2): 21-26, doi: 10.5117/mab.11.14590
DE OMZETBELASTING BESCHOUWD IN HAAR VERBAND MET DE INVOERRECHTEN EN ACCIJNZEN (Inhoud februari 1934no.2)
expand article infoM. J. H. Smeets
Open Access