Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 17(2): 24-27, doi: 10.5117/mab.17.14642
ACCOUNTANTSCONTROLE IN HET EFFECTENBEDRIJF *)
expand article infoTh. Limperg
Open Access