Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 19(2): 38-47, doi: 10.5117/mab.19.14679
DE STRUCTUUR VAN DEN AFZET MET BETREKKING TOT DE VERBIZONDERING DER KOSTEN IN HET SEIZOENBEDRIJF
expand article infoH. J. Van Der Schroeff
Open Access