Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 22(2): 52-58, doi: 10.5117/mab.22.14721
DE VERNIEUWING DER OVERHEIDSADMINISTRATIE IN VER­ BAND MET DE STRUCTURELE WIJZIGINGEN IN DE OVER-
expand article infoJ. H. Textor
Open Access