Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 22(2): 58-60, doi: 10.5117/mab.22.14722
ANDERE OPMERKINGEN OVER MOGELIJKHEDEN EN WENSE­ LIJKHEDEN VAN EEN VERBIZONDERING IN DE UITOEFENING VAN HET ACCOUNTANTSBEROEP
expand article infoA. M. Van Rietschoten
Open Access