Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 22(2): 61-64, doi: 10.5117/mab.22.14724
J. M. T. REPERTORIUM VAN LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article info MAB
Open Access