Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 23(2): 37-50, doi: 10.5117/mab.23.14729
DE FUNCTIE VAN DE INTERNE ACCOUNTANT
expand article infoB. Moret
Open Access