Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 23(2): 54-56, doi: 10.5117/mab.23.14733
DE VERVANGINGSWAARDE EN DE ECONOMISCHE POLITIEK IN DE VERENIGDE STATEN
expand article infoJ. E. Spinosa Cattela
Open Access