Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 23(2): 61-64, doi: 10.5117/mab.23.14735
DE LEER DER ACCOUNTANTSCONTROLE VAN J. A. PIETERSE VAN WIJCK.
expand article infoG. P. J. Hogeweg
Open Access