Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 25(2): 64-76, doi: 10.5117/mab.25.14748
HET SERIEPROBLEEM EN DE ADMINISTRATIE
expand article infoC. L. Vervaeck
Open Access