Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 27(2): 79-80, doi: 10.5117/mab.27.14776
NIEUWS INZAKE WETGEVING, RESOLUTIES EN BESLIS­ SINGEN OP HET GEBIED DER BELASTINGEN AFTREKBAARHEID VAN DE 10% VERHOGING EX ARTIKEL 9 VAN HET BUITENGEWOON NAVORDERINGSBESLUIT HET BELANG VAN SNELLE PUBLICATIE VAN UITSPRAKEN
expand article infoE. Tekenbroek
Open Access