Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 27(2): 91-96, doi: 10.5117/mab.27.14781
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article infoEva Hijmans
Open Access