Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 35(2): 58-61, doi: 10.5117/mab.35.14883
ENIGE OPMERKINGEN INZAKE HET AANHANGIG MAKEN VAN ZAKEN IN HET TUCHTRECHT VOOR ACCOUNTANTS
expand article infoH. H. Bos
Open Access