Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 41(2): 50-55, doi: 10.5117/mab.41.14917
EEN METHODE VOOR ANALYSE VAN DE WERKING VAN CONTROLE-MAATREGELEN BIJ AUTOMATISCHE INFORMATIEVERWERKING
expand article infoA. B. Frielink
Open Access