Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 41(2): 56-57, doi: 10.5117/mab.41.14918
ENIGE ASPECTEN VAN HET ACCOUNTANTSBEROEP IN NICARAGUA
expand article infoH. J. Reijn
Open Access