Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 41(2): 58-62, doi: 10.5117/mab.41.14920
HOE NORMATIEF IS NORMATIEF?
expand article infoL. A. Ankum, H. M. A. Koenders
Open Access