Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 43(2): 50-72, doi: 10.5117/mab.43.14924
WINSTBEPALING EN FINANCIERINGSSTRUCTUUR
expand article infoH. J. Van Der Schroeff
Open Access