Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 45(2): 74-78, doi: 10.5117/mab.45.14941
NOMOGRAFISCH PROGRAMMEREN1 )
expand article infoA. Grypdonck
Open Access