Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 45(2): 82-87, doi: 10.5117/mab.45.14943
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article info MAB
Open Access