Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 47(2): 38-47, doi: 10.5117/mab.47.14950
GESCHILPUNTEN BIJ DE VERWERKING VAN LATENTE BELASTINGVERHOUDINGEN IN DE JAARREKENING VAN ONDERNEMINGEN - I1)
expand article infoM. A. Van Hoepen
Open Access