Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 47(2): 48-52, doi: 10.5117/mab.47.14951
MODERNE TECHNIEKEN VAN ACCOUNTANTSCONTROLE
expand article infoG. L. Groeneveld
Open Access