Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 47(2): 53-62, doi: 10.5117/mab.47.14954
PERSPECTIEVEN VOOR DE FISCALE HARMONISATIE BINNEN DE EUROPESE GEMEENSCHAP*
expand article infoF. A. Van Alphen
Open Access