Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 47(2): 63-69, doi: 10.5117/mab.47.14961
BOEKBESPREKING ENCYCLOPEDIE VAN DE BEDRIJFS­ ECONOMIE
expand article infoR. Burgert
Open Access