Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 48(2): 42-52, doi: 10.5117/mab.48.14962
VERVANGINGSWAARDE, VERMOGENSAANPASSING EN WINSTBEPALING*
expand article infoH. J. Van Der Schroeff
Open Access