Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 49(2): 69-76, doi: 10.5117/mab.49.14968
EEN KNIPOOG VAN DE ACCOUNTANT EN DE GEBRUIKER EEN LEGE DOP
expand article infoH. Mennes
Open Access