Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 49(2): 88-96, doi: 10.5117/mab.49.14971
DE FISCALE EENHEID IN DE WET OP DE VENNOOTSCHAPSBELASTING 1969
expand article infoJ. G. Verseput
Open Access