Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 50(2): 104-116, doi: 10.5117/mab.50.14997
VERMOGENS- EN WINSTBEPALING IN DE PRAKTIJK1
expand article infoJ. A. Burggraaff
Open Access