Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 50(2): 117-118, doi: 10.5117/mab.50.14998
ENKELE DISCUSSIEPUNTEN NAAR AANLEIDING VAN TRAAS’ BESCHOUWING OVER „DE INFORMATIEVE WAARDE VAN DE JAARREKENING”
expand article infoJ. G. Groeneveld
Open Access