Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 50(2): 119-121, doi: 10.5117/mab.50.15000
NOTITIES OVER DE DISCUSSIE BETREFFENDE DE INLEIDING VAN J. A. BURGGRAAFF
expand article infoW. N. Meijer
Open Access