Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 52(2): 86-86, doi: 10.5117/mab.52.15020
BOEKBESPREKINGEN
expand article infoH. B. Kips
Open Access