Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 56(2): 66-78, doi: 10.5117/mab.56.15058
De Ondernemingskamer en het beroepsrecht van de ondernemingsraad
expand article infoE. P. De Jong
Open Access