Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 61(2): 58-82, doi: 10.5117/mab.61.15112
Externe verslaggeving van beleggingsinstellingen
expand article infoEgbert Eeftink, Dick Korf
Open Access