Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 61(2): 87-89, doi: 10.5117/mab.61.15121
Het MAB vóór 50 jaar
expand article infoA. F. Tempelaar
Open Access