Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 39(2/3): 38-47, doi: 10.5117/mab.39.15128
HET BEDRIJFSSPEL ALS EEN VORM VAN SIMULATIE EN ZIJN MOGELIJKE BETEKENIS VOOR HET ONDERZOEK NAAR DE GEDRAGINGEN VAN COMPLEXE ORGANISATIES1)
expand article infoJohannes L. Bouma
Open Access