Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 39(2/3): 48-50, doi: 10.5117/mab.39.15129
EEN SCHEMA VOOR DE INDELING VAN BEDRIJFSSPELEN
expand article infoA. I. Diepenhorst
Open Access