Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 58(2/3): 48-60, doi: 10.5117/mab.58.15167
De verhouding tussen de algemene en de bijzondere bepalingen van titel boek
expand article infoC. A. Boukema
Open Access