Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 58(2/3): 89-109, doi: 10.5117/mab.58.15170
Wettelijke reserves in de jaarrekening
expand article infoH. Beckman
Open Access