Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 1(3): 46-50, doi: 10.5117/mab.1.15175
MARXISTISCHE EN „BURGERLIJKE” WAARDEVERKLARING
expand article infoH. W. C. Bordewijk
Open Access