Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 1(3): 50-52, doi: 10.5117/mab.1.15176
DE TAAK VAN DEN ACCOUNTANT TEN OPZICHTE VAN DE OPNAME VAN DEN GOEDERENVOORRAAD
expand article infoJames Polak
Open Access