Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 1(3): 52-55, doi: 10.5117/mab.1.15177
DE TAAK VAN DEN ACCOUNTANT TEN OPZICHTE VAN DE CONTRÔLE EN DE OPNAME VAN DEN GOEDERENVOORRAAD
expand article info MAB
Open Access