Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 1(3): 55-56, doi: 10.5117/mab.1.15178
DE TAAK VAN DEN ACCOUNTANT TEN OPZICHTE VAN DE OPNAME VAN DEN GOEDERENVOORRAAD
expand article info MAB
Open Access