Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 1(3): 56-57, doi: 10.5117/mab.1.15179
IETS OVER SURSéANCE VAN BETALING
expand article infoA. W. Hermse
Open Access