Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 1(3): 57-59, doi: 10.5117/mab.1.15180
DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DEN ACCOUNTANT
expand article infoR. A. Dijker
Open Access