Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 1(3): 59-60, doi: 10.5117/mab.1.15181
UIT HET BUITENLAND:ZEITSCHRIFT FÜR HANDELSWISSENSCHAFT UND HANDELSPRAXIS
expand article infoJ. S. Van Akkeren
Open Access