Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 2(3): 33-36, doi: 10.5117/mab.2.15182
Twee vonnissen van belang voor het accountantsberoep (Inhoud maart 1925 no. 3)
expand article infoH. J. Van Arkel
Open Access