Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 2(3): 39-41, doi: 10.5117/mab.2.15184
HET KAPITAALBEGRIP BIJ PROF. POLAK
expand article infoH. W. C. Bordkwijk
Open Access