Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 3(3): 42-43, doi: 10.5117/mab.3.15189
VOORRAADOPNEMING EN VERANTWOORDELIJKHEID
expand article infoK. G. Sluyter
Open Access