Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 4(3): 33-35, doi: 10.5117/mab.4.15192
De Comptabiliteitswet (Inhoud maart 1927 no. 3)
expand article infoA. Nierhoff
Open Access