Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 4(3): 45-47, doi: 10.5117/mab.4.15195
UIT HET BUITENLAND: THE ACCOUNTANT
expand article infoJ. E. Erdman, Jac. H. Kramer, C. J. Meyer
Open Access